سفارش تبلیغ
صبا

ندای فطرت

مقدمه

    نظر

بسم‌الله‌الحیّ‌القیّوم

از سالـها پیش ، شاهـد بـودم درمیان آشـنا و غریبه جوانـان بسیاری را که علی رغم اینکه دارای ذهنهائی سالـم هستند و دلهائی پرانرژی، ذات پاک و وجودی سرشار ازاستعدادهای درخشـانی کـه در کـمتر جـائی از اقـلیـمهای دنیـا یـافت می شود،بـا ایـن حـال ادامه مطلب...